Početna > Proizvodi > Indoor
024 / 561 - 721

Kolekcija podova od Euro Podovi®


Laminati od Euro Podovi® - Savršena osnova za Vaš život

Vi ste dizajner vašeg doma. Krono Original® proizvođači podova su Vaši stabilni i maštoviti partneri u oblasti podova: Pogledajte našu kolekciju i inspirišite se!

Grand vintage

10 mm HDFauthentic embossedDiamond glossReal groove 4microscratch protectEco friendlyA B C1 click 2 go32 building23 house

Variostep long

10 mm HDFReal groove 4microscratch protectEco friendlyA B C1 click 2 go32 building23 house

Floordreams classic

10 mm HDFmicroscratch protectEco friendlyA B C1 click 2 go32 building23 house

Vintage narrow

10 mm HDFmicroscratch protectEco friendlyA B C1 click 2 go32 building23 house

Vintage classic

10 mm HDFauthentic embossedDiamond glossReal groove 4microscratch protectEco friendlyA B C1 click 2 go32 building23 house

Super natural wide body

10 mm HDFendless beautyDiamond glossReal groove 2microscratch protectEco friendlyA B C1 click 2 go32 building23 house

Stone impression classic

10 mm HDFReal groove 2microscratch protectEco friendlyA B C1 click 2 go32 building23 house

Super natural prestige

10 mm HDFDiamond glossReal groove 2Eco friendlyA B C1 click 2 go32 building23 house